Stvořitel hvězd

Aurelion Sol
Aurelion Sol kdysi zaplňoval nezměrnou kosmickou prázdnotu obdivuhodnými nebeskými tělesy, které sám stvořil. Nyní je však nucen svou moc používat podle rozkazů vesmírné říše, jež ho svými pletichami uvrhla do poddanství. Aurelion Sol je připraven...

Role

Mág

Obtížnost

Střední

SCHOPNOSTI

Kosmický stvořitel
PASIVNÍ
Aurelion Solovy útočné schopnosti rozkládají nepřátele na hvězdný prach, který trvale vylepšuje každou z jeho schopností.