Opovržení Měsíce

Diana
Diana se svou půlměsícovitou čepelí bojuje jako válečník Lunari, téměř potlačeného náboženství v krajích kolem hory Targon. Je oděná ve třpytivé zbroji barvy zimního nočního sněhu a představuje živoucí ztělesnění síly stříbrného měsíce. Jelikož byla...

Role

Bojovník / Mág

Obtížnost

Střední

SCHOPNOSTI

Měsíční čepel
PASIVNÍ
Každý třetí úder způsobí okolním nepřátelům dodatečné magické poškození. Když Diana sešle nějaké kouzlo, získá na 5 sek. bonus k rychlosti útoků.