Písečný řezník

Renekton
Renekton je hrozivý Vyzdvižený z rozpálené shurimské pouště, kterého sžírá hněv. Kdysi byl nejváženějším bojovníkem říše; pod jeho velením dosáhla armáda jeho lidu bezpočtu vítězství. Po pádu říše byl však Renekton pohřben pod písky a zatímco se svět...

Role

Bojovník / Tank

Obtížnost

Nižší

SCHOPNOSTI

Nadvláda hněvu
PASIVNÍ
Renekton si svými útoky zvyšuje hodnotu hněvu, a pokud má jen málo zdraví, je přírůstek výraznější. Získaný hněv pak může posílit jeho schopnosti o bonusové účinky.