Zuřivost severu

Sejuani
Sejuani je tvrdá a nelítostná Ledorozená vojevůdkyně Zimního spáru, jednoho z nejobávanějších kmenů Freljordu. Přežití jejího lidu je vykoupeno neustálou zoufalou bitvou proti živlům, takže aby obstáli během zdejších krutých zim, musí pořádat nájezdy na...

Role

Tank

Obtížnost

Střední

SCHOPNOSTI

Zuřivost Severu
PASIVNÍ
Pokud není Sejuani v boji, získá Ledovou zbroj, která jí poskytuje bonus k brnění a odolnosti vůči magii a také imunitu vůči zpomalení. Ledová zbroj přetrvá krátce poté, co Sejuani utrpí poškození. Když Sejuani poškodí omráčeného nepřítele, rozbije ledovou krustu a způsobí mu výrazné magické poškození.