Král trollů

Trundle
Trundle je mohutný a zákeřný troll s velice krvelačnými choutkami. Není nic, co by si nedokázal podmanit ranami svého kyje – třeba i samotný Freljord. Žárlivě si střeží svoje území a pronásleduje každého, kdo je natolik hloupý, že do jeho teritoria...

Role

Bojovník / Tank

Obtížnost

Střední

SCHOPNOSTI

Hold králi
PASIVNÍ
Kdykoliv v Trundlově blízkosti zahyne nepřátelská jednotka, vyléčí se za určitou část jejího maximálního zdraví.