Oko z Prázdnoty

Vel'Koz
Není jasné, zda byl Vel'Koz prvním zplozencem Prázdnoty, jenž se na Runeterře objevil, ovšem nikdy před ním se neobjevil žádný, který by se mohl vyrovnat jeho krutému, pečlivě kalkulujícímu vědomí. Zatímco ostatní sežerou nebo poskvrní vše ve svém okolí...

Role

Mág

Obtížnost

Vyšší

SCHOPNOSTI

Organická dekonstrukce
PASIVNÍ
Vel'Kozovy schopnosti aplikují na zasažené nepřátele Organickou dekonstrukci. Po nasbírání 3 stupňů nepřítel utrpí výboj přímého poškození.