Mechanický prorok

Viktor
Viktor, zvěstovatel nové technologické éry, zasvětil svůj život rozvoji lidstva. Jakožto idealista, který usiluje o to, aby dovedl obyvatele Zaunu na novou úroveň poznání, věří, že lidstvo může celý svůj potenciál rozvinout pouze tak, že přijme úžasnou...

Role

Mág

Obtížnost

Vyšší

SCHOPNOSTI

Úžasná evoluce
PASIVNÍ
Zabíjením nepřátel si může Viktor vylepšovat své základní schopnosti.