Aspekt soumraku

Zoe
Coby ztělesnění neplechy, fantazie a změny funguje Zoe jako kosmický posel hory Targon, který zvěstuje velké události, jež přetvářejí podobu světa. Už jen její přítomnost překrucuje mystickou matematiku, která vládne realitám, což občas vede ke...

Role

Mág / Podpora

Obtížnost

Střední

SCHOPNOSTI

Víc jiskřiček!
PASIVNÍ
Poté, co Zoe sešle nějaké kouzlo, způsobí její následující základní útok bonusové magické poškození.