Přehled schopností Udyra

„Slyšte mě, duchové. Modlím se za boj. Modlím se za růst.“
  1. Trailer k šampionovi | League of Legends
  2. Udyr, The Spirit Walker | Motiv šampiona - League of Legends
  3. Udyr – Životopis šampiona