Vývoj
Systémy chování: Duben 2021

Postihy za odchody a nečinnost

VývojAutorTým systémů chování
 • Zkopírováno do schránky

Ahoj, lidi. Tohle je náš první velký článek v roce 2021 a my se omlouváme za to dlouhé zdržení. Rok 2021 začal pro tým poklidně, protože jsme se soustředili na systémy na pozadí, které nyní aplikujeme na skutečné problémy, jež chceme řešit. Tento článek jsme několikrát odložili, aby stál za to, jenže výsledkem bylo nepřijatelně dlouhé odmlčení.

Abychom se do budoucna této chybě vyhnuli, vězte, že tyto články více rozprostřeme v průběhu roku. Konkrétně změníme frekvenci našeho blogu na čtvrtletní. To znamená, že další novinky můžete očekávat v půlce července.

A nyní k prvním novinkám roku.

CÍLE

Jelikož už je to dlouho, co jsme se bavili naposledy, pojďme si říct něco o cílech. Obecně vzato mají systémy chování několik dlouhodobých cílů...

 • Snížit četnost rušivého chování.
 • Zmírnit škody způsobené rušivým chováním.

...a také krátkodobé cíle, které se týkají jednotlivých problémů, jež chceme řešit. Aktuálně jsou to tyto:

 • Konkrétně snížit četnost opakovaného rušivého chování.
 • Využít nově spuštěného systému jistoty nahlašování, který má zvýšit jistotu (proto ten název) automatické detekce a postihů za rušivé chování.

Kromě výše uvedených cílů chování jsme se spojili s týmem pro soutěžní hraní a budeme spolu řešit problémy, které se vyskytují výhradně v automatickém sestavování zápasů a soutěžní integritě:

 • Nadále zlepšovat kvalitu automatického sestavování zápasů fronty, aniž bychom ohrozili čekací dobu a dostupnost.
 • Snížit četnost odchodů z výběru šampionů napříč všemi MMR.

Jen připomínáme, že tyto problémy řešíme prostřednictvím opakovaných experimentů zaměřených na měřitelné výsledky. Chceme vám předložit svoje nápady, abyste je mohli otestovat a zjistit, které z nich mají potenciál pro smysluplnou, okamžitou změnu.

NEDÁVNÉ VÝSLEDKY: JISTOTA NAHLAŠOVÁNÍ (ÚMYSLNÉ UMÍRÁNÍ)

Na přelomu let 2020 a 2021 jsme mluvili o plánech pro řešení jistoty nahlašování, které bere v potaz kvalitu hlášení (hráči, kteří dokážou skvěle a konzistentně rozpoznat rušivé chování, oproti těm, kteří mačkají nahlašovací tlačítko jako zběsilí po každém zápase). Tohle postupem času pomáhá našim systémům vylepšovat chápání rušivého chování, které nemusí být tak očividné, a také trestat hráče, kteří neustále podlézají naši stávající laťku detekce.

Důvěryhodnost nahlašování jsme spustili pro úmyslné umírání a zaregistrovali jsme pár slibných výsledků. Začali jsme sebejistě detekovat chování, jako nevhodné chování v džungli, nenápadný úmysl prohrávat či záměrně umírat, záměrné zkažené přepady a nevhodné chování v lajně a další chování, u kterých je menší pravděpodobnost, že je naše automatické systémy odhalí:

Jelikož je tento systém stále nový, dáváme si velký pozor při postihování těchto druhů chování, dokud si nebudeme jistí, že se systém nebude vyvíjet nepředvídaným způsobem a nebude hromadně trestat nevinné hráče. Může se zdát, že se pořád najdou lidi, kteří proklouznou skulinami, a to je prozatím v pořádku. Je to jen začátek našeho tréninku modelů, aby se přizpůsobily kvalitním hlášením od hráčů. Rádi budeme výsledky monitorovat a v budoucnosti zavedeme podobné funkce i na ostatní významné druhy rušivého chování.

SKORO HOTOVO: ESKALACE POSTIHŮ ZA ODCHOD Z FRONTY

Výše jsme psali, že jsme se spojili s týmem pro soutěžní hraní, abychom řešili rostoucí problémy s odchody a kvalitou zápasů. První přístup nastíněný níže má okamžitě řešit eskalaci tohoto chování pomocí přísnějších postihů. Ten druhý je dlouhodobé úsilí, které má řešit skryté důvody pro odcházení.

Zaprvé, i jediný odchod zdvojnásobí celkovou dobu, než se 9 ostatních hráčů dostane do zápasu, a vytváří nepříjemný zážitek, protože to hráče vyhodí z fronty. Na vyšších úrovních hry jsme si dokonce všimli, jak někteří hráči říkají, že je lepší odejít z výběru šampionů, který se jim nelíbí, než aby ten zápas odehráli. Odchody by nikdy neměly být tak optimální, aby je hráči považovali za nástroj, který mají k dispozici. Měly by být posledním řešením, jako když zatáhnete za záchrannou brzdu.

Z dob, kdy jsme se o postizích za odchody bavili naposledy, jsme si odnesli jednu věc, a sice že chcete, abychom přehnaně netrestali hráče, které postihlo neúmyslné odpojení, nouzová situace anebo někdo, kdo se jim snaží úmyslně zkazit zápas – jinými slovy jde o odpustitelné případy odchodů. Tohle řešíme tak, že přidáme jeden stupeň postihů, ale ty aktuální stupně necháme beze změny:

Stávající stupně (bez změny)

 • 1. odchod za 24 hodin: zákaz na 6 minut (15 pro ARAM) a - 3 LB v hodnoceném režimu.
 • 2. odchod za 24 hodin: zákaz na 30 minut a - 10 LB v hodnoceném režimu.

  Nový stupeň

  • 3. odchod za 24 hodin: zákaz na 12 hodin a - 10 LB v hodnoceném režimu.

  Očekáváme, že výše uvedené změny omezí aktuální zneužívání systému, zatímco budeme pracovat s dalšími týmy Riotu na zevrubném řešení těchto oblastí:

  • Obavy kvůli automatickému doplnění / hře mimo preferovanou roli.
  • Vnímané rozdíly mezi týmy (je to jiný případ než skutečné rozdíly).
  • Rukojmí ve výběru šampionů.
  • Omezení používání jediného šampiona na vyšších MMR.

  Přestože tohle nemá žádné dokonalé krátkodobé řešení, stejně jako vloni si myslíme, že situaci dokážeme v průběhu roku postupně vylepšovat, abychom tyto skryté problémy významným způsobem pořešili.

  SKORO HOTOVO: ESKALACE POSTIHŮ ZA NEČINNOST

  Kromě odchodů jsme vyhodnocovali postihy pro hráče, kteří jsou opakovaně nečinní nebo odcházejí ze zápasů. Opět nechceme přehnaně trestat hráče, kterým se hra vzácně odpojila, za což nemohli, ale díky monitoringu jsme zjistili, že opakovaná nečinnost/odchody jsou relativně vzácné a mají celkem jasnou spojitost s chováním, které kazí hru. Proto jsme se rozhodli zpřísnit zákazy stávajících postihů na vyšších stupních namísto toho, abychom přidávali nové. Když budou hráči nečinní nebo budou ze zápasů odcházet, úroveň postihů se jim bude zvedat, a když budou hrát bez nečinnosti, pomalu jim klesne opět na 0.

  Dnešní stupně:

  • 1. nečinnost: zákaz na 5 minut a automatická prohra
  • 2. nečinnost: zákaz na 10 minut a automatická prohra
  • 3. nečinnost: zákaz na 15 minut a automatická prohra

  Revidované stupně:

  • 1. nečinnost: zákaz na 5 minut a automatická prohra
  • 2. nečinnost: zákaz na 30 minut a automatická prohra
  • 3. nečinnost: zákaz na 14 dnů a automatická prohra

  Existuje zde i samostatný, zvyšující se postih v LB pro hráče, kteří jsou nečinní nebo odcházejí z hodnocených zápasů. Ten se zvedne o jeden stupeň, když budete nečinní nebo odejdete, a opět klesne, když se tohoto chování dopouštět nebudete. Netýká se to postupové série ani toho, když prohlásíme, že zápas neplatí kvůli serverovým potížím.

  • 1. stupeň: - 2 LB
  • 2. stupeň: - 3 LB
  • 3. stupeň: - 5 LB
  • 4. stupeň: - 6 LB
  • 5. stupeň: - 8 LB

  Tohle už platí několik měsíců a my situaci aktivně sledujeme a hledáme příležitosti, jak tento systém vylepšit.

  DRUHÁ PŮLKA ROKU 2021 A DÁLE

  Po tomto kole aktualizací se podíváme na další oblasti:

  • Možnosti hlášení během zápasu, které hráčům umožní okamžitě reagovat na špatné chování a které nadále vylepší detekční systémy díky časovým údajům, jež naznačují, kdy v zápasu došlo k narušení.
  • Další ladění postihů pro extrémní prohřešky všech druhů, včetně prodloužení zákazů.
  • Dlouhodobé vylepšování detekce nečinnosti, úmyslného umírání a slovního napadání pomocí našeho systému jistoty nahlašování.

  Značky:  • Zkopírováno do schránky

  Související
  Související