Vývoj
Vývoj: Novinky o rámci vyvážení

Loni jsme zavedli objektivnější přístup k vyvážení šampionů. Tyhle poznatky jsme si odnesli.

VývojAutorTým Vyvolávačova žlebu
 • Zkopírováno do schránky

Vítejte u prvního dílu čtyřdílné blogové série od týmu Vyvolávačova žlebu! Loni jsme spustili kampaň Aktualizace a její život, kdy jsme vám představili informace o tom, jak dáváme dohromady vyvažovací aktualizaci pro League of Legends (zde je souhrn!). Tentokrát si pár velkých, dlouhodobých témat o vyvážení probereme do větší hloubky, než jak nám dovolí poznámky k aktualizaci, sociální sítě či týdenní články Meddlera a Scruffyho.

Během několika dalších měsíců můžete očekávat následující:

 • Blog č. 1, konec června: Stav rámce vyvážení šampionů zavedený minulý rok
 • Blog č. 2, začátek července: Aktualizovaný přístup k vyvážení nových šampionů a velkých aktualizací
 • Blog č. 3, půlka srpna: Vyvážení pro velké profi turnaje, včetně mistrovství světa
 • Blog č. 4, začátek září: Vyvažování run a předmětů (s pár ukázkami předsezóny 2021)

  Rámec vyvážení šampionů

  V článku Aktualizace a její život jsme vám představili rámec vyvážení šampionů, který sleduje soupisku 148 šampionů v LoL na základě konzistentních, měřitelných definic nadprůměrného a podprůměrného výkonu ve čtyřech různých skupinách hráčů: průměrní, zdatní, elitní a profesionální. Pokud nějaký šampion podává nadprůměrný výkon ve KTERÉKOLIV ze čtyř skupin, potřebuje oslabit, a pokud podává podprůměrný výkon ve VŠECH čtyřech skupinách, je připraven na posílení.

  01_Balance-Framework-AT-LAUNCH-cze.jpg

  Hráče rozdělujeme do čtyř skupin, abychom mohli zaujmout více celostní přístup k vyvážení šampionů, v jehož rámci je možné zvažovat potřeby každého publika rovnoměrně. Tento rámec nám rovněž umožňuje být konzistentnější a objektivnější, pokud jde o identifikaci šampionů, kteří podávají nadprůměrný výkon, byť i jen v jedné skupině. Pokud je šampion na kterékoliv úrovni hraní přesílený, hra je kvůli němu méně spravedlivá už jen proto, že existuje ve výběru šampionů. Šampioni, kteří jsou příliš silní, mohou rovněž snížit rozmanitost šampionů, neboť očekáváme, že se hráči budou přiklánět k těm nejlepším výběrům. Na druhou stranu posilujeme šampiony, kteří podávají podprůměrný výkon napříč všemi skupinami, protože naším cílem je zajistit, aby každý šampion byl silný aspoň pro jedno publikum.

  Tento rámec nám umožňuje zvládat vyvažování mezi aktualizacemi konzistentnějším způsobem, který je méně náchylný vůči subjektivním pohledům. Také zajišťuje, že se nám šampioni, kteří skutečně podávají nadprůměrný či podprůměrný výkon, neztratí ze zřetele.

  Přestože jsme tento rámec během jeho prvního roku trochu upravili (o tom více brzy), přistupujeme k těmto pravidlům a přístupu převážně konzistentně. Vedlo to k vyváženějšímu stavu hry na základě poklesu průměrného počtu šampionů, kteří v rámci aktualizací v roce 2020 překračovali práh vyvážení oproti roku 2019.

  Když ponecháme výsledky ve hře stranou, bylo povzbuzující vidět, jak se hráči o rámci vyvážení šampionů zmiňují v konverzacích mezi sebou, když se baví o tom, proč některé šampiony posilujeme či oslabujeme anebo proč to neděláme. Je skvělé vidět, že spoustě z vás přijde článek Aktualizace a její život užitečný. Chápeme ale, že bychom toho mohli udělat ještě více, abychom povědomí o rámci vyvážení šampionů pomohli rozšířit.

  02_Reworked_LoL_Highlights_Asset_v1.jpg

  Hlavní body aktualizace s referencemi na rámec vyvážení (nefinální)

  Tento blog je jeden nástroj, ale zároveň budeme aktualizovat obrázek Hlavní body aktualizace, abychom do něj vložili více kontextu, jelikož ho vidí velká spousta hráčů. Rovněž neustále experimentujeme a vyhodnocujeme správné množství kontextu, který vkládáme do poznámek k aktualizaci. Snažíme se je neudělat příliš nepřístupné pro hráče, kteří nechtějí, aby poznámky k aktualizaci vypadaly jako... no, jako tenhle vývojářský blog. :P

  Ještě poslední poznámka k rámci: Přestože je velmi užitečné poukázat na extrémy ve vyvážení šampionů, nedozvídáme se z něj, jak bychom měli šampiona změnit a zároveň respektovat jeho jedinečný herní styl. Do toho se musí ponořit designéři (podrobnosti najdete v tomto článku).

  Rámec rovněž neidentifikuje všechny problémy, které pramení z prostoru šampionů. Občas musíme zasáhnout, protože i když nějaký šampion není podle těchto standardů přesílený, existují obavy o dobrý stav hry, které je třeba řešit. Zatímco rámec nedávno poukázal na Yuumi, už předtím jsme zkoumali různé nápady, jak omezit to, jak velkým léčícím hyper-tahounem by měla v pozdní fázi hry být, vzhledem k její omezené interakci s nepřáteli.

  Úprava rámce

  Jak jsme řekli, během prvního roku rámce jsme v něm udělali pár úprav. Momentálně jsme tady, přičemž změněné parametry jsou zvýrazněné:

  03_Balance-Framework-SINCE-LAUNCH-cze.jpg

  Pojďme si říct, proč jsme tyto změny udělali.

  Boj s postupným růstem síly

  V prvních měsících používání rámce jsme nakonec o něco častěji posilovali než oslabovali. Tehdy nám ten menší trend nevadil, jelikož jsme navazovali na období, kdy měla komunita pocit, že až příliš váháme s posilováním šampionů, kteří podávali podprůměrný výkon. Po MS 2019 jsme však narazili na nárůst počtu aktualizací s velkým počtem posílení. Bylo to převážně proto, že se profi hra nekonala, takže nás nevedla k obvyklému počtu oslabení.

  Takže jsme udělali pár úprav:

  • Snížili jsme práh pro přesílenost pro průměrné a zdatné hráče o 0,5 %.
  • Upravili jsme elitní herní skupinu, abychom posílili její signál (o tom víc příště).
  • Nyní porovnáváme odhadované změny v poměru výher oproti skutečným poměrům výher po aktualizaci a zaměřujeme se na opravu případů, kdy jsme cíl přestřelili, i když šampion kvůli posílení nepřekročí práh přesílenosti.
  • Rovněž jsme přidali novou pojistku pro proces aktualizací, kdy pokud se přikloníme k příliš velkému počtu posílení – což by se stalo, kdyby víc než polovina změn ve vyvážení šampionů v několika aktualizacích byla posílení –, prozkoumáme rovněž oslabení následujících:
   • Nejčastěji přítomný šampion na každé pozici na profesionální úrovni hraní.
   • Šampion podávající nejlepší výkon (kombinace nejvyššího poměru výher a poměru zákazů) na každé pozici na zdatné úrovni hraní.

  Tato nová pravidla, která jsme zmínili výše, vedla nedávno například k oslabení Ornna, Kalisty, Trundla, Janny a Aphelia, které bylo podle nás zapotřebí, ačkoliv nesplňovali ostatní kritéria podle rámce vyvážení šampionů.

  Přepracování elitní skupiny

  Jedna z těch větších změn, které jsme v rámci udělali, se týkala elitní skupiny a jejích přesílených / nedostatečně silných parametrů. Jak jsme původně definovali, elitní hra zahrnovala velmistrovskou a vyzyvatelskou úroveň, což je 0,1 % nejlepších hráčů. Díky tomuto rozdělení jsme zjistili, že elitní skupina převážně identifikovala podmnožinu šampionů, kteří byli přesílení v profi hře. Šampioni, kteří byli jedinečným způsobem problematičtí v elitní skupině, nebyli odhaleni, takže rámec vlastně těmto hráčům nijak nepomáhal.

  Abychom to překonali, museli jsme rozšířit metriku přesílení v elitní skupině mimo pouhý poměr zákazů. Rozhodli jsme se začlenit „poměr výher oproti poměru zákazů“, který používáme pro průměrnou a zdatnou skupinu. Proto jsme museli elitní skupinu rozšířit z 0,1 % nejlepších hráčů na 0,5 % nejlepších hráčů, jelikož původní velikost elitní skupiny byla příliš malá na to, aby nám poskytla dost dat pro spolehlivá čísla z poměru výher. Elitní má nyní dvě možnosti, jak poukazovat na přesílené šampiony: Novou metriku „poměr výher oproti poměru zákazů“ i původní metriku, která počítá čistě poměr zákazů.

  Od zavedení této změny jsme si všimli, že naše elitní skupina dokáže efektivněji zachycovat extrémy ve vyvážení, kterých si profi hra nevšimne. Například Graves byl v aktualizaci 10.11 na základě této metriky oslaben, než se stal gigantem profi hry. Talon byl rovněž oslaben v aktualizaci 10.11 a Wukong byl touto kategorií zachycen v aktualizaci 10.9.

  Uvolňování prahů v profi hře

  Narozdíl od ostatních kategorií jsme na začátku roku uvolnili prahy v profi hře (což znamená, že budeme méně oslabovat), jelikož jsme v profesionální hře neviděli dostatečně konzistentní rozmanitost, abychom ospravedlnili frustraci, kterou by tak vysoký počet oslabení zaměřených na profi hru ve všech hráčích vyvolával. Očekáváme však, že tyto prahy zase utáhneme během klíčových okamžiků profesionálního hraní, například kolem MS. Tuto skupinu budeme nadále bedlivě sledovat, protože nikdo nechce zatuchlou profi metu.

  Cíle pro herní rozmanitost mety

  Na začátku tohoto článku jsme nastínili několik cílů rámce vyvážení šampionů. Na předním místě mezi nimi byly konzistentnější zásahy v případě extrémů ve vyvážení šampionů. Ale kromě toho jsme si vždy kladli za cíl, že naše soupiska bude celkově působit schůdně pro hráče na všech úrovních schopností. Chápeme, že ne každý šampion bude považován za silného v průměrné i profi skupině. Rámec vyvážení šampionů nás však tlačí k tomu, abychom zajistili, že každý šampion bude silný alespoň pro jedno publikum (připomínka: podnět pro posílení je „nedostatečný výkon ve všech čtyřech skupinách“).

  Takže i když bude každý šampion vyvážený a schůdný alespoň pro jednu skupinu, nezaručuje nám to rozmanitou množinu šampionů v rámci každé skupiny. Abychom tedy dokázali dosáhnout tohoto cíle a soupiska šampionů byla celkově schůdnější pro všechny úrovně hráčů, pracujeme na zavedení „cílů pro herní rozmanitost mety“ pro každou z těch čtyř skupin a také na agregátu průměrné, zdatné a elitní skupiny, který představuje celý žebříček neprofesionálních hráčů.

  04_Meta-Diversity-Targets-cze.jpg

  Šampion se považuje za součást schůdné množiny, pokud podává výkon nad metrikou nedostatečného výkonu pro danou skupinu. Pokud jde konkrétně o profi hru, znamená to, že se jednorázové výběry a zákazy nepočítají, takže celkový počet šampionů přítomných třeba na MS bude vyšší, než kolik jich zde definujeme jako schůdnou množinu.

  Jedná se o dlouhodobý cíl, zejména s ohledem na sólovou frontu. Vytvářet či křísit noční můry v profi vyvážení pro nás NENÍ přijatelný způsob, jak zvyšovat rozmanitost v sólové frontě, takže zdejší změny se budou řídit podle pomalejšího rozvrhu než běžné vyvažovací práce.

  Abyste měli rámcovou představu, takhle jsme na tom byli v případě aktualizace 10.12 (nejnovější aktualizace v okamžiku psaní tohoto blogu):

  • Průměrní hráči: 81 %
  • Zdatní hráči: 87 %
  • Elitní hráči: 30 %
  • Profi hráči: 36 %
  • Sólová fronta: 93 %
  • Vše: 98 %

  Závěr

  Výsledky z prvního roku používání rámce vyvážení šampionů jsou slibné. Číselně vzato se nacházíme ve vyváženějším stavu: Šampioni málokdy nekontrolovaně dřepí na extrémech, byť i jen pro jedno publikum.

  05_Balance-Framework-JUNE-cze.jpg

  Nová výzva, která poslední dobou vyvstala, jsou šampioni, kteří mají 52–53% poměr výher s mnohem vyšším poměrem výběru/zákazů, jako třeba nedávný Ezreal, Katarina a Diana. Bavili jsme se o tom, že ty prahy utáhneme ještě víc, ale rozhodli jsme se to neudělat. Místo toho si myslíme, že ostatní přístupy jako cíle pro herní rozmanitost mety či systémová práce typu předsezónní aktualizace předmětů představují lepší způsoby, jak to zařídit, aby výběr šampionů nepůsobil tak předurčeně.

  Doufáme, že díky této blogové sérii o něco víc chápete, jak náš tým přistupuje k výzvě kolem vyvážení v League of Legends. A doufáme, že tento článek poskytne nadšencům do Vyvolávačova žlebu nejnovější informace k tomu, aby pokračovali v debatě o vyvážení s námi a s ostatními hráči. Příští týden se vrátíme s novým blogem, který se bude týkat vyvážení nových šampionů a velkých aktualizací!

  Značky:  • Zkopírováno do schránky

  Související
  Související