Vývoj: Hlas Vizionáře

Jak jsme vdechli život Hweiovu hlasu.

Ahoj, lidi! Jsme scenáristický, zvukový a dabingový tým, který vdechl život Hweiovu hlasu ve hře. Přišli jsme vám prozradit, jak šampion získává svou hlasovou identitu – od skriptu přes obsazení po natáčení a ještě dál. Naším tématem bude Hweiovo melancholické zasnění.

Řemeslo a obsazení: Hledá se Hwei

Isa Mari „orkidian“ De Leon, příběhová scénáristka:

Ahoj! Já jsem Isa, scenáristka v týmu šampionů v League of Legends. Napsala jsem aktualizaci Varusova dabingu, Jaxův dabing k jeho grafické aktualizaci a samozřejmě Hweie!

Práce na dabingu začíná v rané fázi vývoje šampiona poté, co určíme obecné směřování jeho příběhového pozadí, osobnosti a cílů. Já píšu dokumenty, které tyto prvky postavy zkoumají a všem, kteří na šampionovi pracují, pomáhají pochopit, co se snažíme vytvořit. Mezi tyto materiály patří:

• Panely, které nastiňují šampionovu osobnost, s hlasovými referencemi na podobné postavy. (Hweie můžeme shrnout tak, že je to melancholický, emotivní, laskavý malíř. Inspiraci čerpá z morálně šedých antihrdinů a tragických, zachmuřených postav typu „hlavní mužská postava v anime č. 2“.)

• Zevrubný průzkum naší vlastní soupisky, kde porovnáváme charakteristiku existujících šampionů a hledáme možné překrývání hlasů (Hweiův tón se může překrývat s Jhinem, Viegem, Apheliem a Yonem).

• Vzorové ukázky replik.

• Informace pro casting, které sdílíme s dabéry.

Díky tomu všemu zahájíme práci na dabingu šampiona, na kterém se podílejí vývojáři z týmů pro scénář, zvuk a dabing.

Herní ukázkou naší spolupráce jsou Hweiovy lineární motivy. Hwei má jedinečnou sérii replik, které jsou vzájemně provázané a vyvíjejí se v průběhu jednoho zápasu:

Temný“ motiv, část 1 – První příkaz k pohybu

Drží se mě cosi temného – vždy to ve mně žilo.“

Temný“ motiv, část 2 – 1. úroveň R

Ta temnota... nabírá obrys.“

Temný“ motiv, část 3 – 2. úroveň R

Vidím. Zkázu a zoufalství.“

Světlý“ motiv, část 1 – První příkaz k pohybu

Mám v sobě světlo. Nesmím ho ztratit ze zřetele.“

Světlý“ motiv, část 2 – 1. úroveň R

Mé světlo... je jasnější.“

Světlý“ motiv, část 3 – 2. úroveň R

Rozumím. Díky umění, spojitosti.“

Existují dva myšlenkové směry: „temná“ a „světlá“ verze, které představují Hweiovu rozpolcenou mysl a emocionální cestu, kterou prochází. Tyto repliky se přehrávají v různých fázích hry: první rozkaz k pohybu, první vylepšení ultimátky a pak druhé vylepšení ultimátky. Zajímavostí je, že ke každé replice přidáme ještě dodatek, pokud je ve stejném zápase jako spojenec či nepřítel Jhin, což odráží významnou roli, kterou v Hweiově příběhu sehrává.

Tohle vzniklo poté, co jsem Hweiovu osobnost a příběh představila jeho hernímu a dabingovému designérovi. Herní design byl nadšený z možnosti podrobněji reflektovat Hweiův příběh ve hře (poděkování si zaslouží Myles „Riot Emizery“ Salholm) a náš úžasný dabingový designér Austion „Riot Puma Pet“ Mullen k tomu vytvořil nezbytné struktury.

Tyto motivy se vám během hraní za Hweie budou pouštět náhodně (máte šanci asi 1:3). Když si s Hweiem zahrajete jeden či pár zápasů, uslyšíte je!

Nick „ProfRincewind“ Lanza, producent dabingu:

Ahoj, lidi! Já jsem Nick, dabingový producent v League of Legends. Starám se o produkční proces v rámci dabingu, pomáhám vést casting a natáčení a sleduju kvalitu výkonů ve vytvořeném dabingu.

Casting probíhá několik týdnů (občas i několik měsíců), kdy rozesíláme nabídky a pořádáme konkurzy, revidujeme zaslané příspěvky a snažíme se s týmem vybrat herce, kteří se na tu roli hodí nejvíc.

Pak vybrané herce pozveme na další zkušební natáčení, kde jim dáme prostor, aby s naším režisérem objevili danou postavu, její výkon a skript – a abychom zjistili, jestli se na toho šampiona skutečně hodí!

Když přišlo na hledání správného hlasu pro Hweie, potřebovali jsme vybrat herce, který dokázal vyjádřit zranitelný smutek, ale také se přepnout do zachmuřené intenzity – občas v rámci jedné jediné repliky. Musel být vážný a zamyšlený, ale stále dost energický na to, aby vynikl mezi všemi ostatními zvuky, které se ve Žlebu přehrávají. A navíc to musel být někdo, s kým by hráči mohli soucítit, abychom mohli pochopit, čím si prošel. Tohle všechno jsme dokázali najít díky vynikající práci Stephena Fu.

Jakmile tým vybere toho správného herce, je čas na...

Natáčení (a přetáčení)

Isa Mari De Leon, příběhová scenáristka:

Šampionův skript prochází několika verzemi, koncepty a revizemi. Tyto tvůrčí fáze zahrnují následující:

• „Návrh“ či ukázkový skript: Několik replik, které zkoumají, jak spisovatel aktuálně chápe daný hlas, a v případě potřeby kvůli testu zvukových možností (šampion například může mít několik dabérů, výrazné efekty či vrstvy, které na jeho hlas přidáme, atd.).

• Skript na konkurz: Repliky, které zachycují extrémy šampionova emocionálního a intonačního rozsahu. Tento skript rozdáme hercům, abychom našli ty nejlepší.

• Průzkumný skript: Rozšířený skript – asi polovina finálního skriptu – kvůli dalšímu vyhodnocení a vyladění výkonu našeho nejlepšího herce. Tohle je moje oblíbená fáze! Mnohem lépe se seznámím s hercovým hlasem a zjistím, jak s ním a pro něj psát.

• Finální skript: Tento skript se dostane do hry, ve všech jazycích, do kterých se LoL lokalizuje.

00:00
"Art can shed light...."

Dabéři ke každé replice natočí několik možností s různou intonací, náladou a kadencí.

Nick, producent dabingu:

U většiny šampionů se snažíme natočit celý finální skript během jednoho čtyřhodinového natáčení. Natáčení se zúčastní zvukoví, scenárističtí a dabingoví producenti v Riotu, kteří na daném šampionovi pracují, a také jeden z několika ostřílených dabingových režisérů, se kterými spolupracujeme.

Naši režiséři jsou pro úspěšné natáčení klíčoví. Pracujeme s nimi v předstihu i během natáčení, aby došlo k realizaci naší vize ohledně šampionova hlasu. Náš tým poskytuje režisérovi během natáčení zpětnou vazbu, poznámky a kontext a z toho všeho pak vznikají pokyny pro herce, aby mohl podat co nejlepší výkon.

00:00
Director gives notes to voice actor

Dabingový režisér dává pokyny Hweiovu dabérovi ohledně Hweiovy osobnosti a pocitů.

Austin „Riot Puma Pet“ Mullen, dabingový producent:

Ahoj, lidi, já jsem Austin, designér Hweiova dabingu. Mým úkolem je mimo jiné zajistit, že finální herní dabing odpovídá našim tematickým volbám. Často kvůli tomu musím vytvářet hlasové filtry a hledat významné herní okamžiky, ve kterých se budou repliky přehrávat. Hweiův jedinečný herní systém zahrnuje velký počet kouzel, která může sesílat. Abychom je od sebe odlišili co do emocí a energie, dávám dohromady skupinu určitých reakcí a heků, aby odpovídaly každému kouzlu, které je potřebuje. Během natáčení jsme si dávali extra pozor na to, abychom nahráli sady různých zvuků námah, které se lišily energií, délkou a počáteční souhláskou.

Práce po natáčení a lokalizace

Isa Mari De Leon, příběhová scenáristka:

Krátce po finálním natáčení my ze scenáristické, zvukové a dabingové produkce pořád dokola posloucháme vybrané repliky, které chceme implementovat do hry. V tomto okamžiku mám práci na šampionově hlasu z větší části hotovou! Poskytnu našim přátelům z lokalizace trochu kontextu a poznámek, protože musí Hweie převést do jazyků z celého světa, ale jinak šampionův hlas dovedou do cíle moji editoři a spolupracovníci z různých disciplín.

Nick, producent dabingu:

Naše lokalizační týmy jsou pro globální úspěch šampiona klíčové. Ty dokončí vlastní verzi dabingové produkce – obsazení, překlad skriptu, natáčení dabingu a zpracování – to vše v mnohem kratším čase. A v 16 různých jazycích!

Usilovně se snaží, aby vizi postavy v každém regionu reprezentovali co možná nejautentičtěji a nejzajímavěji, aby mohli hráči z celého světa dostat stejně úžasného šampiona, a to všichni najednou.