το Όπλο των Πιστών

Αφέλιος
Ο Αφέλιος αναδύεται από τη σκιά του φεγγαριού με τα όπλα στο χέρι και εκτελεί τους εχθρούς της πίστης του με απόλυτη σιωπή —μιλάει μόνο μέσα από τη βεβαιότητα των βολών του και μέσα από τα πυρά των όπλων του. Αντλεί δύναμη από ένα δηλητήριο που τον...

Ρόλος

Σκοπευτής

Βαθμός δυσκολίας

Υψηλή

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Δολοφόνος και η Μάντισσα
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Ο Αφέλιος χρησιμοποιεί τα 5 Όπλα των Λουνάρι που έχει δημιουργήσει η αδερφή του, η Αλούν. Έχει πρόσβαση σε δύο από αυτά τα όπλα ταυτόχρονα: ένα βασικό και ένα δευτερεύον. Κάθε όπλο έχει μια μοναδική βασική επίθεση και ικανότητα. Οι επιθέσεις και οι ικανότητες καταναλώνουν τα πυρομαχικά κάθε όπλου. Όταν τελειώνουν τα πυρομαχικά, ο Αφέλιος πετάει το όπλο και η Αλούν δημιουργεί το επόμενο από τα 5 όπλα.