Επισκόπηση

ο Αλλόκοσμος Οδοιπόρος
Βάρδος

 • Ρόλος
  Υποστηρικτής
 • Βαθμός δυσκολίας
  Υψηλή

Ο Βάρδος είναι ένας ταξιδιώτης που έρχεται πέρα από τα άστρα. Φέρνει μαζί του την καλοτυχία και πολεμάει να διατηρήσει την ισορροπία εκεί που η ζωή μπορεί να αντέξει την αδιαφορία του χάους. Πολλοί κάτοικοι της Γης των Ρούνων τραγουδούν για την...

Ικανότητες

Ικανότητες

Ικανότητες

 1. Παθητική
  Ταξιδευτής των Κόσμων

  Μιπ: Ο Βάρδος προσελκύει μικρά πνεύματα που τον βοηθούν στις βασικές του επιθέσεις, προκαλώντας επιπλέον Μαγική Ζημιά. Όταν ο Βάρδος συλλέξει αρκετά Καμπανάκια, τα Μιπ του προκαλούν, επίσης, ζημιά σε ευρύτερη περιοχή και επιβραδύνουν τους εχθρούς που χτυπάνε. Καμπανάκια: Αρχαία Καμπανάκια εμφανίζονται τυχαία για να τα συλλέξει ο Βάρδος. Αυτά δίνουν εμπειρία, ανακτούν Μάνα και παρέχουν Ταχύτητα Κίνησης εκτός μάχης.

 2. Q
  Αστρικά Δεσμά

  Ο Βάρδος εκτοξεύει ένα βλήμα που επιβραδύνει τον πρώτο εχθρό που θα χτυπήσει και συνεχίζει την πορεία του. Αν χτυπήσει σε τοίχο, θα εξουδετερώσει τον αρχικό στόχο. Αν χτυπήσει έναν άλλο εχθρό, θα εξουδετερώσει και τους δύο.

 3. W
  Βωμός του Οδοιπόρου

  Αποκαλύπτει έναν βωμό θεραπείας που φορτίζει για μικρό χρονικό διάστημα και εξαφανίζεται, όταν θεραπεύσει και επιταχύνει τον πρώτο σύμμαχο που θα τον αγγίξει.

 4. E
  Μαγικό Ταξίδι

  Ο Βάρδος ανοίγει μια πύλη σε ένα κοντινό τοίχο. Τόσο οι σύμμαχοι όσο και οι εχθροί μπορούν να διαπεράσουν το εμπόδιο, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν, αν περάσουν την πύλη.

 5. R
  Αλλαγή του Πεπρωμένου

  Ο Βάρδος στέλνει ψυχική ενέργεια προς μια θέση και θέτει όλες τις μονάδες και τους πύργους σε καταστολή για μικρό χρονικό διάστημα.

Διαθέσιμες αμφιέσεις

Διαθέσιμες αμφιέσεις

Διαθέσιμες αμφιέσεις

Πάρτε το League μαζί σας

Κατεβάστε την εφαρμογή του League για να επικοινωνείτε με τους φίλους σας και να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα σχετικά με το παιχνίδι και τα Esports.