η Σερίφης του Πιλτόβερ

Κέιτλιν
Η Κέιτλιν έχει τη φήμη της καλύτερης Ειρηνοποιού του Πιλτόβερ και είναι η μεγαλύτερη ελπίδα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Πόλη της Προόδου. Συνεργάζεται πολύ συχνά με την οξύθυμη Βάι, εξισορροπώντας σε μεγάλο βαθμό τον παρορμητικό της...

Ρόλος

Σκοπευτής

Βαθμός δυσκολίας

Μέση

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Βολή στο Κεφάλι
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Μετά από μερικές βασικές επιθέσεις ή όταν επιτίθεται σε κάποιον στόχο που έχει παγιδευτεί ή πιαστεί στα δίχτυα της, η Κέιτλιν εξαπολύει μια Βολή στο Κεφάλι που προκαλεί μπόνους ζημιά η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με την Πιθανότητα Καίριου Χτυπήματος. Η εμβέλεια επίθεσης της Βολής στο Κεφάλι διπλασιάζεται όταν η Κέιτλιν επιτίθεται σε στόχους που έχουν παγιδευτεί ή πιαστεί στα δίχτυα της.