ο Υπερασπιστής του Αύριο

Τζέις
Ο Τζέις είναι ένας ιδιοφυής εφευρέτης που έχει τάξει τη ζωή του στην υπεράσπιση του Πιλτόβερ και στην προστασία της επιστημονικής προόδου. Ο Τζέις προστατεύει την πόλη του με όπλο του τη δύναμη, τη γενναιότητα, και την ευφυΐα του - αλλά και το...

Ρόλος

Σκοπευτής / Μαχητής

Βαθμός δυσκολίας

Μέση

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Μαγοτεχνικός Πυκνωτής
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Όταν ο Τζέις αλλάζει όπλα, αποκτά αυξημένη Ταχύτητα Κίνησης για μικρό χρονικό διάστημα.