η Κόρη του Φωτός

Λουξ
Η Λουξάνα του Οίκου των Στεμματοφυλάκων κατάγεται από την Ντεμάσια, ένα απομονωμένο βασίλειο όπου οι μαγικές ικανότητες γεννούν φόβο και καχυποψία. Έχοντας από παιδί την ικανότητα να ελέγχει το φως, μεγάλωσε με τον φόβο της ανακάλυψης και της εξορίας...

Ρόλος

Μάγος / Υποστήριξη

Βαθμός δυσκολίας

Μέση

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Λάμψη
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Οι ικανότητες της Λουξ που προκαλούν ζημιά φορτίζουν τον στόχο με ενέργεια για μερικά δευτερόλεπτα. Η επόμενη επίθεση της Λουξ προκαλεί ανάφλεξη της ενέργειας και μπόνους Μαγική Ζημιά στον στόχο (ανάλογα με το επίπεδο της Λουξ).