η Κυρίαρχος της Μουσικής

Σόνα
Η Σόνα είναι η μεγαλύτερη βιρτουόζος της Ντεμάσια στο έγχορδο ετουάλ, και επικοινωνεί μόνο μέσα από τις μελωδικές συγχορδίες και τις πολύχρωμες άριές της. Η ευγενής φύση και η χάρη της την έχουν κάνει αγαπημένη των αριστοκρατικών τάξεων, αν και υπάρχουν...

Ρόλος

Υποστήριξη / Μάγος

Βαθμός δυσκολίας

Μέση

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Χορδή της Δύναμης
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Ατσελεράντο: Η Σόνα αποκτά μόνιμα Επιτάχυνση Ικανότητας για όλες τις ικανότητές της εκτός της Υπέρτατης από τις επιτυχείς χρήσεις των βασικών ικανοτήτων της, έως ένα όριο. Πέρα από αυτό το όριο, περεταίρω επιτυχείς χρήσεις μειώνουν τον υπόλοιπο Χρόνο Επαναφόρτισης την Υπέρτατής της. Χορδή της Δύναμης: Μετά τη χρήση μερικών ικανοτήτων, η επόμενη επίθεση της Σόνα θα προκαλέσει μπόνους Μαγική Ζημιά επιπλέον της πρόσθετης επίδρασης που βασίζεται στη βασική ικανότητα που ενεργοποίησε τελευταία η Σόνα.