το Παιδί των Άστρων

Σοράκα
Η Σοράκα είναι μια επισκέπτρια από τις ουράνιες διαστάσεις πέρα από το Όρος Τάργκον, η οποία θυσίασε την αθανασία της για να προστατεύσει τους θνητούς λαούς από τα βίαια ένστικτα που τους διακατέχουν. Προσπαθεί να μεταδώσει τις αρετές της συμπόνιας και...

Ρόλος

Υποστήριξη / Μάγος

Βαθμός δυσκολίας

Χαμηλή

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Σωτηρία
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η Σοράκα τρέχει γρηγορότερα προς κοντινούς συμμάχους με χαμηλή Ζωή.