ο Ελευθερωμένος

Σάιλας
Γέννημα-θρέμμα των κακόφημων συνοικιών της Ντεμάσια, ο Σάιλας από το Ντρέγκμπορν έχει αναδειχθεί σε σύμβολο της σκοτεινής πλευράς της Μεγάλης Πόλης. Όταν ήταν μικρός, η ικανότητά του να ανιχνεύει την κρυμμένη μαγεία τράβηξε το ενδιαφέρον των κυνηγών...

Ρόλος

Μάγος / Εκτελεστής

Βαθμός δυσκολίας

Μέση

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Έκρηξη Πετρικίτη
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Μόλις χρησιμοποιήσει μια ικανότητα, ο Σάιλας αποθηκεύει μια φόρτιση Έκρηξης Πετρικίτη. Οι βασικές επιθέσεις του Σάιλας καταναλώνουν μια φόρτιση και κάνουν τις φορτισμένες αλυσίδες να περιστραφούν γύρω του, προκαλώντας Μαγική Ζημιά στους εχθρούς που χτυπούν. Όταν ο Σάιλας έχει μια φόρτιση Έκρηξης Πετρικίτη, αποκτά Ταχύτητα Επίθεσης.