ο Πνευματοβάτης

Ούντιρ
Ο Ούντιρ είναι ο πιο ισχυρός πνευματοβάτης που υπάρχει και επικοινωνεί με όλα τα πνεύματα του Φρέλιορντ, είτε καταλαβαίνοντας με ενσυναίσθηση τις ανάγκες τους είτε διοχετεύοντας και μεταμορφώνοντας την αιθέρια ενέργειά τους στο δικό του πρωτόγονο στυλ...

Ρόλος

Μαχητής / Τανκ

Βαθμός δυσκολίας

Μέση

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Η Γέφυρα Ανάμεσα
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Ο Ούντιρ έχει τέσσερις βασικές Ικανότητες που εναλλάσσονται ανάμεσα στις Στάσεις και μπορεί να χρησιμοποιήσει ξανά μια Ικανότητα για να την ανανεώσει με πλεονεκτήματα Υπέρτατης. Επιπλέον, αφού χρησιμοποιήσει μια Ικανότητα, οι δύο επόμενες επιθέσεις του Ούντιρ αποκτούν Ταχύτητα Επίθεσης.