Γιόνε - Περιγραφή Ικανοτήτων

BaseYone_optimized.jpg
Γιόνε
Spirit-Blossom-Yone_optimized.jpg
Άνθος του Πνεύματος Γιόνε
  1. Ανάλυση Ήρωα: Γιόνε

Ο Γιόνε θα απελευθερώσει τη δύναμή του με την ενημέρωση 10.16.