Περιγραφή Ικανοτήτων - Ωρόρα

Μπείτε στον κόσμο των πνευμάτων μαζί με την Ωρόρα στην Ενημέρωση 14.14

«Φαίνεται να σε ενδιαφέρουν τα πνεύματα! Έχω τόσες πολλές πληροφορίες να μοιραστώ από τις έρευνές μου. Από πού να αρχίσω;»

«Βλέπω ταυτόχρονα τον κόσμο των πνευμάτων και τον κόσμο των θνητών. Είναι ο δικός μου, μικτός κόσμος και είναι πανέμορφος.»