Szał Burzy

Janna
Janna, uzbrojona w potęgę wichur Runeterry, jest tajemniczym duchem wiatru, który ochrania poszkodowanych z Zaun. Niektórzy ludzie uważają, że została zrodzona z błagań żeglarzy z Runeterry, którzy modlili się o przyjazne wiatry, gdy pływali po...

Rola

Wsparcie / Mag

Poziom trudności

Średni

UMIEJĘTNOŚCI

Pomyślne Wiatry
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Sojusznicy Janny zyskują prędkość ruchu, gdy poruszają się w jej kierunku. Janna zadaje obrażenia magiczne przy trafieniu oraz Zefirem równe części dodatkowej prędkości ruchu.