Oświecona

Karma
Żaden śmiertelnik nie obrazuje duchowych tradycji Ionii tak jak Karma. To uosobienie starożytnej duszy, która niezliczone razy powracała do życia, niosąc wszystkie zebrane wspomnienia w każde z nich. Jest obdarzona mocą, którą jedynie nieliczni są...

Rola

Mag / Wsparcie

Poziom trudności

Średni

UMIEJĘTNOŚCI

Rosnący Ogień
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Użycie zadających obrażenia umiejętności Karmy skróci czas odnowienia Mantry.