Sprawiedliwa

Kayle
Kayle, córka targońskiego Aspektu urodzona w punkcie kulminacyjnym Wojen Runicznych, uhonorowała dziedzictwo swojej matki, wznosząc się na skrzydłach gorejących boskim ogniem, by walczyć o sprawiedliwość. Wraz ze swoją bliźniaczką Morganą latami były...

Rola

Mag / Strzelec

Poziom trudności

Średni

UMIEJĘTNOŚCI

Boskie Wywyższenie
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
W miarę jak Kayle zdobywa poziomy i wydaje punkty umiejętności, jej ataki są wzmacniane przez same niebiosa. Jej skrzydła stają w płomieniach, gdy stopniowo zyskuje prędkość ataku, prędkość ruchu, zasięg ataku oraz ataki będące falami ognia.