Ogień z Wnętrza Góry

Ornn
Ornn to duch Freljordu, opiekun kowali i rzemieślników. Pracuje w samotności w ogromnej kuźni wykutej w magmowych jaskiniach skrytych we wnętrzu wulkanu zwanego Palenisko. Zajmuje się podsycaniem ognia pod kotłami z płynną lawą, by uszlachetniać kruszce...

Rola

Obrońca

Poziom trudności

Średni

UMIEJĘTNOŚCI

Żywa Kuźnia
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Ornn zyskuje więcej dodatkowego pancerza i odporności na magię ze wszystkich źródeł. Ornn może wydać złoto, aby w dowolnym miejscu tworzyć przedmioty niebędące zaopatrzeniem. Ponadto może ulepszać własne przedmioty i przedmioty sojuszników.