Pancerznik

Rammus
Idol dla wielu, wyrzutek w oczach nielicznych, i wielka tajemnica dla wszystkich. Mowa o Rammusie, osobliwym stworzeniu, będącym prawdziwą zagadką. Na temat pochodzenia tej skrywającej swoje oblicze pod kolczastą skorupą istoty istnieje wiele...

Rola

Obrońca

Poziom trudności

Średni

UMIEJĘTNOŚCI

Kolczasta Skorupa
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Podstawowe ataki Rammusa zadają dodatkowe obrażenia magiczne, skalujące się z jego pancerzem.