Żelazna Mścicielka

Rell
Rell, produkt brutalnych eksperymentów Czarnej Róży, to zbuntowana żywa broń, której celem jest obalenie Noxusu. Jej dzieciństwo pełne było nędzy i okrucieństwa — przetrwała niewyobrażalne zabiegi mające na celu udoskonalenie oraz opanowanie jej...

Rola

Obrońca / Wsparcie

Poziom trudności

Niski

UMIEJĘTNOŚCI

Odkształcanie Formy
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Ataki i umiejętności Rell kradną pancerz i odporność na magię przy trafieniu.