Chembaronessa

Renata Glasc
Renata Glasc powstała z popiołów swego rodzinnego domu. Nie miała niczego poza nazwiskiem i alchemicznymi badaniami swoich rodziców. W ciągu kolejnych dziesięcioleci stała się najbogatszą chembaronessą w Zaun i magnatką biznesu, która zbudowała swoją...

Rola

Wsparcie / Mag

Poziom trudności

Wysoki

UMIEJĘTNOŚCI

Lewarowanie
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Ataki Renaty zadają dodatkowe obrażenia i oznaczają wrogów. Sojusznicy Renaty zadają dodatkowe obrażenia oznaczonym wrogom.