Oko Zmierzchu

Shen
Shen Oko Zmierzchu jest przywódcą pośród sekretnego zakonu wojowników znanych jako Kinkou. Pragnąc pozostać wolnym od wprowadzających zamęt emocji, uprzedzeń i ego, nieustannie stara się podążać ukrytą ścieżką chłodnego, beznamiętnego osądu pomiędzy...

Rola

Obrońca

Poziom trudności

Średni

UMIEJĘTNOŚCI

Bariera Ki
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Po użyciu umiejętności Shen otrzymuje tarczę. Wpływanie na innych bohaterów skraca czas odnowienia tego efektu.