Nieumarły Niszczyciel

Sion
Bohater wojenny minionej epoki, Sion był czczony w Noxusie za własnoręczne uduszenie króla Demacii, lecz nie było mu dane popaść w zapomnienie — został wskrzeszony, aby mógł służyć imperium nawet po śmierci. Rzeź, którą rozpętał, pochłonęła wszystkich...

Rola

Obrońca / Wojownik

Poziom trudności

Średni

UMIEJĘTNOŚCI

Chwalebna Śmierć
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Po śmierci Sion tymczasowo powraca do życia, ale jego poziom zdrowia bardzo szybko maleje. Jego ataki stają się niezwykle szybkie, leczą go i zadają dodatkowe obrażenia zależne od maksymalnego zdrowia celu.