Wirtuozka Strun

Sona
Sona jest najprzedniejszą wirtuozką etwahlu w Demacii. Za pomocą swojego instrumentu przemawia pełnymi wdzięku akordami i niesamowitymi ariami. Dzięki swoim dystyngowanym manierom zjednała sobie serca szlachty, lecz niektórzy podejrzewają, że jej...

Rola

Wsparcie / Mag

Poziom trudności

Średni

UMIEJĘTNOŚCI

Akord Potęgi
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Accelerando: Sona na stałe zyskuje przyspieszenie podstawowych umiejętności za ich poprawne używanie, aż do osiągnięcia limitu. Gdy to nastąpi, kolejne udane użycia będą skracać czas odnowienia jej superumiejętności. Akord Potęgi: Co kilka rzuconych zaklęć kolejny atak Sony zada dodatkowe obrażenia magiczne oraz wywoła specjalny efekt, w zależności od tego, której podstawowej umiejętności użyła jako ostatniej.