Tkaczka Skał

Taliyah
Taliyah to wędrowna czarodziejka z Shurimy, rozdarta pomiędzy młodzieńczym zachwytem a dorosłą odpowiedzialnością. Przemierzyła prawie cały Valoran podczas podróży, której celem jest nauka panowania nad jej rosnącymi mocami, choć ostatnio powróciła, by...

Rola

Mag / Wsparcie

Poziom trudności

Średni

UMIEJĘTNOŚCI

Skalna Surferka
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Taliyah zyskuje prędkość ruchu w pobliżu ściań.