Chyży Zwiadowca

Teemo
Nie bacząc na najbardziej niebezpieczne przeszkody, Teemo przemierza świat z niekończącym się entuzjazmem i radością. Jako Yordle z niezachwianym poczuciem moralności, jest dumny z przestrzegania Kodeksu Harcerza Bandle, czasami do takiego stopnia, że...

Rola

Strzelec / Mag

Poziom trudności

Średni

UMIEJĘTNOŚCI

Partyzantka
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Pozostając przez jakiś czas w bezruchu i nie wykonując żadnych akcji, Teemo na czas nieokreślony staje się niewidzialny. Będąc w zaroślach, Teemo może aktywować i utrzymać niewidzialność w trakcie ruchu. Po utracie niewidzialności Teemo zyskuje Element Zaskoczenia, zwiększając swoją prędkość ataku na kilka sekund.