Duchowy Wędrowca

Udyr
Udyr, najpotężniejszy z żyjących duchowych wędrowców, obcuje ze wszystkimi widmami Freljordu — czy to poprzez empatyczne zrozumienie ich potrzeb, czy też kierowanie i przekształcanie ich eterycznej energii w swój własny, pierwotny styl walki. Szuka...

Rola

Wojownik / Obrońca

Poziom trudności

Średni

UMIEJĘTNOŚCI

Pomost
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Udyr ma cztery podstawowe umiejętności, których może używać, by przyjąć inny styl, a ponowne rzucenie powoduje jego odnowienie wraz z superkorzyściami. Ponadto po rzuceniu umiejętności dwa następne ataki Udyra mają zwiększoną prędkość ataku.