Magiczna Kotka

Yuumi
Yuumi, magiczna kotka z Bandle City, była niegdyś chowańcem yordlowej czarodziejki, Norry. Gdy jej pani zniknęła w tajemniczych okolicznościach, Yuumi stała się Strażniczką żywej Księgi Wrót Norry, podróżując przez portale na jej stronach w poszukiwaniu...

Rola

Wsparcie / Mag

Poziom trudności

Niski

UMIEJĘTNOŚCI

Kocia Przyjaźń
UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Co jakiś czas, kiedy Yuumi uderzy bohatera atakiem lub umiejętnością, odnawia ona zdrowie swoje i kolejnego sojusznika, do którego się Przywiąże. Yuumi generuje wyjątkową więź ze swoimi sojusznikami, kiedy jest Przywiązana. Sojusznik z najsilniejszą więzią wzmacnia umiejętności Yuumi, gdy jest ona do niego Przywiązana.