Bel’Veth ― umiejętności w skrócie

Całe życie zyska nowy cel.

BattleBoss_Belveth_Final_UPDATED.jpg


Battle Boss Bel'Veth

  1. Wszystko, co będzie | Film Bel’Veth
  2. Historia bohaterki Bel’Veth