Kodeks Postępowania League of Legends

Kontynuując tworzenie League of Legends wraz z naszą globalną społecznością, prosimy wszystkich jej uczestników o wyrażenie zgody na poniższe wymogi. Kodeks Postępowania League of Legends stanowi uzupełnienie Warunków świadczenia usług Riot Games, które należy zaakceptować przed uzyskaniem zezwolenia na korzystanie z dowolnej gry Riot.

Oczekiwania dotyczące zachowania

Aby stworzyć środowisko spełniające powyższe wartości, spodziewamy się, że każdy członek społeczności zobowiąże się do następujących zachowań:

ZACHOWANIA POTĘPIANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Nadużywanie kanałów komunikacji
Wulgarny język, mowa nienawiści, molestowanie seksualne.

Oszukiwanie
Exploity firm zewnętrznych, hacki, wykorzystywanie błędów, dzielenie konta z innymi osobami, podbijanie konta.

Obraźliwe lub niestosowne imiona
Imiona graczy, nazwy kont, nazwy grup.

Zamiar przegrania — wychodzenie z gry/AFK
Utrata połączenia, AFK, brak aktywności, odmowa gry.

Zamiar przegrania — zachowania w grze
Celowe umieranie, nękanie w grze, sabotaż.

Groźby
Naruszenie nietykalności cielesnej poza grą, nadużycia emocjonalne, doxxing, nękanie.

Konsekwencje

Jeśli sprzeniewierzysz się opisanym powyżej oczekiwaniom, możemy ograniczyć twoje uprawnienia lub dostęp do funkcji w naszych grach. Ograniczenia służą ochronie społeczności przed podobnymi wydarzeniami w przyszłości i dają okazję do refleksji nad zachowaniem, które doprowadziło do danego ograniczenia. Staramy się zapewnić drogę do poprawy, ale nie kosztem ochrony reszty społeczności. Staramy się także ograniczyć wynikające z tego zakłócenia i uniknąć działań, które są zbyt surowe lub niepotrzebnie represyjne.

Konsekwencje naruszenia Kodeksu Postępowania mogą obejmować (między innymi):

  • Utratę możliwości korzystania z systemów komunikacji w grze.
  • Ograniczenia lub dodatkowe wymagania dotyczące dostępu do takich elementów gry jak kolejka rankingowa.
  • Ograniczenie dostępu do systemów społecznościowych i funkcji w dowolnych grach Riot.
  • Usunięcie nagród lub treści, które uzyskano w niewłaściwy sposób.
  • Tymczasowe lub nieograniczone czasowo zawieszenie w League of Legends lub wszystkich grach Riot.