Nehrin Kralı

Tahm Kench
Tarih boyunca birçok farklı adla anılan iblis Tahm Kench, Runeterra'nın nehirleri boyunca seyahat ederek bastırılamaz açlığını insanların sefaletiyle bastırıyor. Tuhaf şekilde çekici ve gururlu biri gibi görünse de fiziksel dünyada bir hovarda gibi...

Rol

Destek / Tank

Zorluk

Orta

YETENEKLER

Tadımlık
PASİF
Tahm Kench saldırılarını devasa cüssesiyle destekleyerek toplam can miktarına bağlı olarak fazladan hasar elde eder. Rakip şampiyonlara hasar vermek Tadımlık yükü biriktirir. Yük sayısı üçe ulaştığında bir rakip şampiyon üzerinde Ham Yap yeteneğini kullanabilir.