Ruhların Çobanı

Yorick
Uzun zaman önce unutulmuş bir inanç nizamının hayatta kalan son üyesi Yorick, ölülerin gücüyle hem kutsanmış hem de lanetlenmiş biri. Gölge Adalar'a sıkışıp kalan Yorick'in çürüyen cesetler ve feryatlar içinde etrafında toplanan ruhlardan başka yoldaşı...

Rol

Dövüşçü / Tank

Zorluk

Orta

YETENEKLER

Ruhların Çobanı
PASİF
Lanetli Sürü: Yorick yakınındaki rakiplerin etrafını saran ve onlara saldıran Sis Gezginleri çağırır.