Tiểu Hỏa Long

Smolder
Ẩn mình giữa những vách đá hiểm trở tại biên giới Noxus, dưới sự trông nom sát sao của mẹ mình, chú rồng non trẻ sẽ phải học cách trở thành một hậu duệ xứng đáng của dòng dõi rồng đế vương Camavor. Với bản tính tinh nghịch và háo hức được trưởng thành...

Vai Trò

Xạ Thủ / Pháp Sư

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Long Hỏa
NỘI TẠI
Đánh trúng tướng địch bằng Hơi Thở Bỏng Cháy cho 1 cộng dồn Long Hỏa. Mỗi cộng dồn sẽ tăng thêm sát thương cho các Kỹ Năng cơ bản của Smolder.