Chi Tiết Kỹ Năng Skarner

Đập tan Đấu Trường cùng các Cập Nhật Hình Ảnh & Lối Chơi của Skarner trong bản cập nhật 14.7!

"Mọi thứ đều sẽ nát vụn sau khi tai ương của ta thức giấc!"
"Ta là Yun Tal đầu tiên, và ta cũng sẽ là Yun Tal cuối cùng."
  • Trailer Skarner