Festyn Księżyca 2022: Zmiany w misjach wydarzenia

Zmniejszamy niektóre wymagania misji wydarzenia Festyn Księżyca 2022.

Jeszcze w grudniu wprowadziliśmy kilka zmian w sposobie zdobywania punktów podczas misji wydarzeń, zaczynając od wydarzenia Wytworność. Chodziło nam o to, żeby wydarzenia League bardziej skupiały się na grach w League, a także o to, by bardziej docenić wasz czas.

Jednak w przypadku tego drugiego zamierzenia raczej chybiliśmy — problemy techniczne mające wyeliminować mechanikę „przenoszenia” punktów w niezamierzony sposób spowolniły tempo zdobywania tokenów, co naprawdę nie było naszym celem. Dlatego posiadacze Przepustki wydarzenia Wytworność otrzymali specjalną misję z dodatkowymi nagrodami, a w kolejnym wydarzeniu pojawią się poprawki.

Misje pozwalające zbierać tokeny będą działać według zasad starego systemu, dopóki problem z przenoszeniem nie znajdzie rozwiązania, a wszystkie inne ogólne wymagania zostaną obniżone o 15–40%. Czytajcie dalej, aby dowiedzieć się, jak zdobywać nagrody wydarzenia podczas Festynu Księżyca 2022!Misje pozwalające zbierać tokeny podczas Festynu Księżyca 2022

Misje pozwalające zbierać tokeny, jak zwykle, można powtarzać dowolną liczbę razy w trakcie wydarzenia. Przywracamy zasady przyznawania tokenów za grę, na jakich funkcjonowały one wcześniej (przypominamy je poniżej), dopóki nie zaimplementujemy systemu przenoszącego punkty pomiędzy powtarzalnymi misjami.

League of Legends


Wygrana

Przegrana

Dobierane PvP na Summoner’s Rift

10 tokenów

5 tokenów

Dobierane PvP w trybie ARAM

6 tokenów

3 tokeny

ARURF

6 tokenów

3 tokeny

Teamfight Tactics


1. i 2. miejsce

3. i 4. miejsce

5. i 6. miejsce

7. i 8. miejsce

TFT — gry zwykłe i rankingowe

8 tokenów

6 tokenów

4 tokeny

2 tokeny


1. miejsce

2. miejsce

3. miejsce

4. miejsce

TFT Double Up

8 tokenów

6 tokenów

4 tokeny

2 tokeny


*Gry w trybach Razem przeciw SI (LoL) i Hyper Roll (TFT) nie będą umożliwiały zbierania tokenów podczas Festynu Księżyca 2022.

**Tokeny zdobyte w tych misjach w przypadku graczy nieposiadających Przepustek są dodawane do Banku Tokenów, natomiast w przypadku posiadaczy Przepustki trafią bezpośrednio do zasobów gracza.


Misja kuli Festynu Księżyca 2022

Misja kuli nadal będzie korzystać z systemu punktów opartego o czas gry, a wymagania zostały zredukowane o około 15%.


Nowe wymagania

Stare wymagania

Misja kuli Festynu Księżyca 2022

3800 punktów

4500 punktów

Misje kamieni milowych Festynu Księżyca 2022

Misje kamieni milowych będą również korzystać z systemu punktów opartego o czas gry, a wymagania zostały zredukowane o około 30%.

Misja

Nowe wymagania

Stare wymagania

1. kamień milowy Przepustki Festynu Księżyca 2022

700 punktów

1275 punktów

2. kamień milowy Przepustki Festynu Księżyca 2022

700 punktów

1275 punktów

3. kamień milowy Przepustki Festynu Księżyca 2022

800 punktów

1275 punktów

4. kamień milowy Przepustki Festynu Księżyca 2022

800 punktów

1275 punktów

5. kamień milowy Przepustki Festynu Księżyca 2022

900 punktów

1275 punktów

6. kamień milowy Przepustki Festynu Księżyca 2022

900 punktów

1275 punktów

7. kamień milowy Przepustki Festynu Księżyca 2022

1000 punktów

1275 punktów

8. kamień milowy Przepustki Festynu Księżyca 2022

1000 punktów

1275 punktów

9. kamień milowy Przepustki Festynu Księżyca 2022

1000 punktów

1275 punktów

10. kamień milowy Przepustki Festynu Księżyca 2022

1000 punktów

1275 punktów

Misje cotygodniowych wygranych Festynu Księżyca 2022

Misje cotygodniowych wygranych będą również korzystać z nowego systemu opartego o czas gry, a wymagania zostały zredukowane o około 40%.

Misja

Nowe wymagania

Stare wymagania

1. misja cotygodniowych wygranych Festynu Księżyca 2022

1000 punktów

1650 punktów

2. misja cotygodniowych wygranych Festynu Księżyca 2022

1000 punktów

1650 punktów

3. misja cotygodniowych wygranych Festynu Księżyca 2022

1000 punktów

1650 punktów

4. misja cotygodniowych wygranych Festynu Księżyca 2022

1000 punktów

1650 punktów


Szczęśliwego Księżycowego Nowego Roku! Życzymy wszystkim zdrowia, powodzenia i wielu PL w 2022 roku.


Na wypadek, gdybyście chcieli odświeżyć sobie pamięć, poniżej podajemy liczbę punktów przyznawanych za czas gry w misjach kuli, kamieni milowych i cotygodniowych wygranych Festynu Księżyca 2022 opisanych powyżej.

League of Legends


Wygrana

Przegrana

Dobierane PvP na Summoner’s Rift

6 punktów na minutę

4 punkty na minutę

Dobierane PvP w trybie ARAM

6 punktów na minutę

4 punkty na minutę

ARURF

6 punktów na minutę

4 punkty na minutę

Razem przeciw SI na Summoner’s Rift

2 punkty na minutę

1 punkt na minutę

Teamfight Tactics


1. i 2. miejsce

3. i 4. miejsce

5. i 6. miejsce

7. i 8. miejsce

TFT — gry zwykłe i rankingowe

3 punkty na minutę

3 punkty na minutę

2 punkty na minutę

2 punkty na minutę

TFT Hyper Roll

3 punkty na minutę

3 punkty na minutę

2 punkty na minutę

2 punkty na minutę


1. miejsce

2. miejsce

3. miejsce

4. miejsce

TFT Double Up

3 punkty na minutę

3 punkty na minutę

2 punkty na minutę

2 punkty na minutę